DLA OSB, KTRE WYSOKO CENI? PORZ?DEK I KOCHAJ? MINIMALISTYCZNE WN?TRZA, IDEALNYM ROZWI?ZANIEM JEST NIEWIELKA GARDEROBA WYDZIELONA Z PRZEDPOKOJU

W prezentowanym przedpokoju nic nie zaburza ?adu. Nie ma tu wieszakw z kurtkami i p?aszczami ani szafek na buty. Wszystkie wierzchnie ubrania i obuwie domownicy przechowuj? w znajduj?cej si? obok garderobie. Przeznaczono na ni? fragment przedpokoju, ktry przylega do korytarza. Przesuwane fronty, wype?nione lustrem, pozwalaj? bezkolizyjnie otwiera? drzwi szafy. Lustra powi?kszaj? optycznie pomieszczenie oraz pozwalaj? przejrze? si? przed wyj?ciem z domu.

W?a?ciciele zdecydowali si? na p?ki i szuflady, gdy? przechowywane w nich rzeczy mniej si? kurz?. To rozwi?zanie jest jednak kosztowniejsze od cz??ciej stosowanych w garderobach otwartych plek.

Jedna szafa - tyle wystarczy, by utrzyma? idealny porz?dek w?rd ubra? i innych rzeczy u?ywanych na co dzie?, a jednocze?nie nie zagraca? innych pomieszcze? zb?dnymi meblami.