Zabudowa

Pawlacze, drobne schowki czy ma?e pomieszczenia cz?sto wymagaj? odpowiednich drzwi. Poniewa? najcz??ciej s? to miejsca o nietypowych wielko?ciach, zabudowa musi by? przygotowana pod konkretny wymiar.

Oferujemy mo?liwo?? stworzenia drzwiczek do zabudowy pawlaczy, drobnych schowkw, b?d? licznikw energii elektrycznej. Oto przyk?ady wykonanych przez nasz? firm? prac: