Menu witryny

08.jpg

Fronty MDF

MDF to p?yta pil?niowa o ?redniej g?sto?ci. Stanowi ona bardzo dobr? podstaw? jako materia? do budowy mebli. Fronty MDF mog? mie? r?ne rodzaje przet?ocze?. Szeroki wachlarz kolorw mo?e by? ??czony z dowolnie wybranym wzorem t?oczenia.

Przyk?adowe wzory frontw MDF:

wzr 1
wzr 2
wzr 3